Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen, Geassocieerde notarissen te Beringen

 

Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen

Geassocieerde notarissen te Beringen

Nieuw in Erven & Schenken

31 juli 2014

En onze familiale onderneming?

Vroeger nadenken over later… hierbij denken we vlug aan onze goederen en onze rekeningen, maar wat met de onderneming?
Als bedrijfsleider kunt u actief bezig zijn met de opvolging van uw onderneming. De wetgever heeft een duwtje in de rug gegeven door een nultarief in te voeren voor de schenking van een bedrijf aan kinderen of andere verwanten. Dit staat tegenover de 3% of 7% successierechten die u betaalt indien u een bedrijf erft. U hebt er met andere woorden alle belang bij om er even bij stil te staan.

Wanneer geniet u van dit nultarief?
Het moet niet enkel gaan over de schenking van de eigendom van uw onderneming. Ook een schenking van de blote eigendom of het vruchtgebruik valt onder de regeling. Het bedrijf moet een familiaal karakter vertonen, wat veronderstelt dat het moet gaan een economische activiteit die persoonlijk uitgeoefend wordt door de schenker of zijn echtgenote, alleen of samen met anderen. Verder kunnen enkel goederen die beroepsmatig in de onderneming worden gebruikt worden geschonken (bijvoorbeeld machines, cliënteel, bedrijfsgebouwen…). Het onroerend goed dat hoofdzakelijk tot bewoning wordt aangewend kan dan weer niet geschonken worden.
Voor vennootschappen geldt een andere regel. Hier moet de schenker en/of zijn familie 30% of 50% (al naargelang het betrokken aantal families) van de aandelen in eigendom hebben.

De voorzetting van familiale ondernemingen is uiteraard niet enkel van belang voor uw familie, maar ook voor de economie. Stap even naar uw notaris, hij zal ervoor zorgen dat de overdracht van uw onderneming vlot verloopt.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .